Kontakt

Send us your inquiry or questions you have regarding our sales program. We will contact you as soon as possible.


e-mail: wojciech.zmija@meganseating.com tel: +48 606 971 571
 

Osprzęt dla pierwszych trzech klas

Przede wszystkim przeznaczone do użytku przez dzieci (przedszkola, szkoły oraz pierwsze, drugie i trzecie klasy szkoły podstawowej).