Kontakt

Send us your inquiry or questions you have regarding our sales program. We will contact you as soon as possible.


e-mail: wojciech.zmija@meganseating.com tel: +48 606 971 571
 

Teleskopowe

GDY TRYBUNY SĄ ZAMKNIĘTE OBSZAR POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ZNACZNIE SIĘ POWIĘKSZA.

Dostępne w wielu wariantach ustawień i połączeń: pod ścianą, pod balkonem, stojące samodzielnie.

Zgodne z następującymi przepisami i standardami:

  • EN 13200, który określa wymagania dotyczące projektu i zarządzania dla obiektów przeznaczonych dla widzów w lokalizacjach tymczasowych i stałych, w tym dla stadionów sportowych, hal i innych obiektów krytych oraz otwartych;
  • ISO 3834, który odnosi się do kontrolowanej produkcji konstrukcji metalowych;
  • ISO 14001, który określa wymagania dotyczące zarządzania środowiskiem;
  • oraz ISO 9001 dotyczącym zarządzania jakością w projekcie, opracowaniu, produkcji, dostawie, montażu i konserwacji.