Športni center Luče

Luče, Slovenija

Z novim športnim centrom so Luče pridobile več kot 1000 m2 novih pokritih večnamenskih površin, ki se uporabljajo za šport in druge krajevne prireditve. Gre za največjo večnamensko pokrito površino v Lučah, ki občanom nudi vsakodnevno uporabo.

Elan Inventa je poleg kvalitetne in varne športne opreme zagotovila tudi strelišče, ki ga je otvoril sam župan občine. Športno dvorano smo opremili s sledečo športno opremo:

•    športni pod
•    pregradne zavese
•    zaščitne mreže sten in oken
•    rokometni goli
•    odbojka in badminton
•    semaforji
•    akustična in mehka obloga sten
•    plezalna stena, letveniki in plezalni drogovi
•    omarne tribune
•    strelišče